Modi di dire trazionali
Marted
Vintidu de Agost
 
   
  Dal Dialetto milanese...
Gh'è pòcch de sfojà verz

Ovvero...
C'è poco da sfogliare cavoli


I cavoli, in milanese verz, quando arrivano in cucina, danno sempre un senso di ricchezza, sono tondi, grossi, ricchi di foglie che quando si staccano dal fuston, riempiono le pentole, in particolare quando si prepara la cazzeoula. A questa impressione di abbondanza che danno i cavoli si collega, per contrasto, il detto gh'è pocch de sfojà verz (letteralmente: c'è poco da sfogliar cavoli).
Si usa quando si è di fronte a una situazione magra, che può essere una rimunerazione misera, un pranzo insufficiente, una qualsiasi circostanza in cui si sperava di trovarsi davanti all'abbondanza e s'incontra invece la scarsità.

Segnalato da Focabarbisa

 
     
 

..:: A ::..

 
A critic, in bun tucc...
A l' dulsa l'uga...
A Milan quand el pioeuf i tecc guten...
A Milan, anca i moron fann l'uga...
A minga maj sa fa minga da frigoeui...
A rat o cunili...
A Saron lauran anca i Lasaruni...
A ta parat la stia pizigheta...
A ta petni...
A te me parett un gall sul ruff...
A uff...
Ai temp del Carlo Cudega e del Toni Tegula...
Al custa un oeucc dal coo...
Al mond gh' dom d disgrazi...
Al puliden al va a mangi a c dal vuncion...
Al sa pu' sa ga n in sacocia...
Al ta da nanca la pell d'un pioeuc...
Anca l el g'ha la bocca de travers!...
And a fass bened dal pret da Ratan...
And a fo'...
And in gir bel dreizz...
And per rann...
Andaa in gir a stroesa...
Andii n a cerca de dispias...
avanti, indree, Bartolume...
Avec i oeucc pus grant da la buca...
Avec i pee dulz...
Avec i ulisant in sacocia...
Avec ne fioeu ne cagnoeu...
Avec pusse ball che patina...
Avec ul coo d'una gajna...
Avec un coo da pasarin...
Avech i gamb che fan ginugin...
 

..:: B ::..

 
Bagolon del luster...
Bastian cuntrari...
Ben serv...
Bon cume un bumbass...
Bon per i cai...
Btt de legnamee...
 

..:: C ::..

 
C tua e poeu pu'...
Camp di cent pertic...
Canta de vder...
Cant e port la crs...
Cant ul demi demi...
Casci foeura i oeucc...
Casci quatar ball...
Cat via...
Cera musun...
Cerca da vign a caa...
Che ben di Diuu...
Che parl de gingioeula...
Ciap i svanzic...
Ciap il Gambadelegn...
Ciap in man al balin...
Ciap la vaca per i ball...
Ciap una sbandada...
Ciapa... Reali.. e porta a c...
Ciapal per al cuen...
Ciapla de pee o ciapla de coo...
Ciaparatt...
Cipel, plel, mngel...
Ciucch trad...
Consciaa m'el strasc del moletta...
Crapa busa...
Crapa de uneisc...
Cruda o mal levada...
Culur tras di ciuc...
Cunsideraa cum un can in gesa...
Cunt cum al du da picch...
Cunt su una quei bambana...
Curius 'me 'l mal de venter...
 

..:: D ::..

 
Dac ul tabacch del moru...
Dach un binis a un asen...
Dach veun e n'sass...
Dagh el color ai polpett...
Dagh minga crda...
Daghla al Brela...
Daghela voncia...
Daghen un taj...
Damen mia una pell...
De Milan ghe n' dom vun...
Def de poln...
Des minut da Barbe...
Diventa russ cume un pulun...
Dormi minga all'umid...
Dru da toeu, met e butun dadree...
Du oeuf in ciapa...
Dumand al custa nigutt...
Durm de la quarta...
 

..:: E ::..

 
El caf del genoeucc...
El cicalin den den...
El fa risci su ul venter...
El g'ha l'lisant in sacccia...
El ghe tenn nanca adre ai sciavatt...
El grema...
El litter in quatter...
El var gna cinch ghei...
 

..:: F ::..

 
F anda al sanc in acqua...
F bal i oeucc...
F bela cera...
F la guggia...
F la mulera...
Fa maron...
F mia l'asan c gh car ul fen...
Fa nient, l'ha mai laur...
Fa on frecc de biss...
F on salt...
F san Michee...
F stringh de la pell...
F ul chilo...
Fa ul Resiatt...
Fa un rebeltt...
F un seta cuu...
Fa' bela figura cun pocc...
Fa' San Marten...
Faa Rusina...
Faa una vacada...
Faccia da palta...
Faccia da pancot...
Faccia da pata lavada...
Faccia de can de caccia...
Fagh el bus del cuu al cavall a dondolo...
Fann una pell...
 

..:: G ::..

 
Gùzabinìs...
Ga sa fa tuscoss...
Gagna...
Gh' ona nebbia che la sa taja cont al cortel...
Gh' pcch de sfoj verz...
Ghe foeu trì su...
Ghe mie trop de sfui verz...
Ghe n' minga...
Ghe nisun che nas maestar...
Gh piuse temp che vita...
Giald cum un petn...
Grand, gross e ciula: mej piscinin, gandula...
Grant, gross, puss ciula che baloss...
 

..:: H ::..

 
Hin parent per part de la zuca ne l'ort...
 

..:: I ::..

 
I donn in minga gent...
I Oecc van tuc dum cont ul gumbet...
Impatas dent...
Impustur me' giuda...
In gir a cat su...
In pee cume un fistomm...
Indree un car de reff...
Insc a veghen...
Insegn al gat a rampega...
Invers come ona pidrioeu....
 

..:: L ::..

 
L'acqua la fa cant i ran in dal ventar...
L' arrivaa el condomini!...
L' col cuu ca sa fan i danee...
L' cume dac un binis a un asan...
L' gi de vernis...
L' minga stupid...
L'e n in fusela...
L' na roda che gira...
L' on taja e medega...
L' tua, l' mia......
L'e un pan d'anes...
L'e un pan poss...
L' vegnuugi con la pina...
L' vult l...
L'ha becaa l'oca...
L'ha vist la Madona...
L'ignoranza fa i corni alla reson...
La cativa lavandera la treouva mai la bna preja...
La Genovèfa...
La Genovfa...
La Maria Sfaciada l' morta grasa...
La regola la ten in pee el convent...
Lamentas da la gamba sana...
Lavor per la Gesa de Vaver...
 

..:: M ::..

 
M' vegn un sciupun...
M'hann faa s a remissell...
Ma vegn la pecola...
Ma vegn la petaca...
Magar me una luserta...
Maj a tre bocch...
Maj i cadenn...
Mand gi cadnn...
Mangi la foeuja...
Mangiass el fn in erba...
Mantegnì gnanca a paja...
Me spir i man...
Meda da roev...
Men i bucul...
Men la gamba...
Men ul tulon...
Mesterasc...danerasc...
Met i gamb in spala...
Metala gi dura...
Mtt gi on stuaa...
Mie che scca?... Mar che pcca!...
Milan e poeu p...
Milanes arios...
Milanes semm e mai se desmilaneserem...
Minga bon da fa' la O cunt ul bicer...
Minga custum...
 

..:: N ::..

 
Na dent a spann...
Narigiatt cun seu ul zucur...
Nudà a quadrell...
Nuius comme la pissa di gatt...
 

..:: O ::..

 
O tal fet bal, o ta lasa st...
Oli da gumbat...
On eouv feoura del cavagneou...
On lader de pan de mj...
On magazzin de frecass...
On' vesti indss e l'alter al fss...
Ona ciocca de latt...
Ona dnna de conclusion...
Ona faccia de spend pcch...
 

..:: P ::..

 
Pacifich...come on tr lira...
Palpireou de Natal...
Par no per minga pag la saa...
Parl cum' un libar stampaa...
Parla me te manget...
Pas l'acqua 'ndu l' bassa...
Pass de padron de c...
Pelabrcch...
Pensic su cent volt...
Pes i pomm...
Pest gi da Santa rason...
Pient i verz...
Pioeuf a s'cepacasu...
Pioff a la pesc...
Pitturaa el ciel de l'Arna...
Piutost che nigot, l' mej piutost...
Puaret, ma gnuch...
Puse fora de un vas de gerani...
 

..:: Q ::..

 
Quand i ratt purtavan i socur...
Quand vu andavev a scoeula...
 

..:: R ::..

 
Racunt la rava e la fava...
Risci al bus dal c par una sciresa...
Riv teut sfularma...
 

..:: S ::..

 
S'cienafregia...
Sa la va la ga i gamp...
Sa po' no vif d'aria...
Salt i fss per la lunga...
Saltig a' doss...
Scarlig via...
Scep i oeuf in dal cavagn...
Schiscia pioeucc...
Schiv l'oliva...
Sciur sfund...
Scorta come ona lgora...
Scua noeva la scua ben...
Se la mia mamma la gh'aveva i roeudd l'era un tranvai...
Se la v... la g'ha i gamb!...
Secca perde...
Segnass col gombet...
Sentum me un bot...
Sfris in del coo...
Signur tegnim una man sul co'...
Sincer come l'acqua di faseou...
Sincer me un bicer de vin...
Sott a coo bass...
Sott a cu biott...
Speci ca l'erba la cress...
Spundass a sura...
Spuntala...
Sta minga l coi dinc in buca...
St schisc...
Sta su de doss...
Stambassat minga...
Stess culur ma bleu...
Stomegh voeuj, cervell slava...
Strengias a rent...
Stun cum' una campana...
S de rigol...
Sul puse bel del cag...
Sun part vuluntari...
Suta a chi tuca...
Svelt cum' un gat da marmo...
 

..:: T ::..

 
Ta laset minga in gir ul coo...
Ta ma fe st gi al fiaa...
Ta na ciapet pu di ratt, gnanca mort...
Ta se mal in du ta sa petenat...
Ta set da cataa...
Taca su de met gi...
Tac su ul capel...
Tacas a tutt i rampitt...
Tacas a una broca sgalada...
Tacca alcan magher van tutt'i mosch...
Taches al troler...
Taj cunt'ul fulciott...
Tajala curta...
Te buscett?...
Te ghe insc da cur...
Te se de cat...
Tegn a man ul fiaa...
Tegnì a man...
Tel l el lc...
Teumm minga ul fiaa...
Tirà giò la pell de doss...
Tir a man...
Tir a perdass...
Tir gi la carne di oss...
Tir i buschett...
Tir in p un gibilee che met l'era asee...
Tira, mola e meseda...
Tr a bass...
Tra gnach e petach...
Tra loeui e agost in du mes ca fa cold...
Tra' indree...
Tras via ul coo...
Tru al lup sula lobia...
Truna in val culera...
Tucc i pures g'han la toss...
 

..:: U ::..

 
Ul brus ga la dis al grem...
Ul caval gros tira anca il caret voi...
Ul lecc al f la tana...
ul piciatt dal vanga...
ul precis l' mort...
Un bel nigutin d'or fasu con la carta d'argenta...
Un franc incoeu...
Un oeuff foeura dul cavagn...
Un pom tai in mess...
Un tant al tch...
Una dnna de conclusion...
Usmass mia tropp...
 

..:: V ::..

 
V a Bagg a sona l'rghen...
V a Bagg a sun l'organ!...
Va a Bagg a sun l'orghen...
Va a c a fa rustì el lacc...
Va a c a f rusti al lacc...
Va a c a peten i gaenn...
Va a ciap i ratt...
Va a da' via el pusse' bun di artichocc...
Va a munc l'ors con la paletta...
V a onges...
Va a scu 'l mar...
Va a scu 'l mar cun't la furcheta...
Va a scua il mar con la furchetta...
Va a scu in du che l' nett...
Va a scua ul mar cun vert l'umbrela...
V da via i ciapp...
Vantes cavagna ch'el manegh l' rtt...
Var pussee la tlla de l'r...
Var pussee on and, che cent andemm...
Vard soel'ass di formagei...
Vare cum na brancada de biroll...
Vech f i manich...
Vegh la piva...
Vegn minga chi a incant i serpent...
Vert me una luserta...
Ves dentar a moej...
Ves un Barabitt...
Ves un biscela...
Ves un coo dispar...
Ves un gibilee...
Ves un gingivari...
Ves un queivun ca g d'ingegni...
Ves un queivun de-ment...
Ves un Sugamann...
Ves un Tremacua...
Vess a tera...
Vess ciap...
Vess da l'epuca del presepi...
Vess f di strasc...
Vess in gana...
Vess in man del pojan...
Vess mess in gesa...
Vss on tobis...
Vess taca cum' un piocc...
Vess taccaa come asett e rampin...
Vess taj...
Vess un cenpee...
Vess un cucu...
Vess un pincireu...
Vess un quaicoss...
Vest de legn...
 
Aggiungi ai Preferiti
Copyrights

     
Powered by Stefano